Polityka prywatności

§ 1

 1.    Serwis internetowy www.body-map.pl prowadzony jest przez BodyMap sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, NIP: 781-200-18-03, REGON: 384532481.
2.    Administratorem Danych Osobowych zebranych za pomocą serwisu internetowego www.body-map.pl jest BodyMap sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, NIP: 781-200-18-03, REGON: 384532481.
3.    Za pomocą niniejszego Serwisu zbierane są dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015 r. 2135 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1422) oraz powszechnymi przepisami prawa.
4.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
5.    Serwis przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, którzy podali je w sposób dobrowolny zgodnie z celem ich przeznaczenia wskazanym przez Serwis podczas wypełniania stosownych formularzy w Serwisie. 
6.    Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w sposób wyraźny wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez naciśnięcie chechboxa z klauzulą zgody na przetwarzania danych osobowych.
7.    Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzania jego danych osobowych za pomocą formularza  kontaktowego on-line nie będziemy mogli odpowiedzieć na zadane zapytanie.
8.     Użytkownik może w każdym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie swojej rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mailowy: kontakt@body-map.pl lub listownie na adres: BodyMap sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.

§ 2

1.    Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza  on-line znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.body-map.pl/kontakt/
2.    Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza.  
3.    Przy wypełnianiu formularza kontaktowego on-line niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W przypadku, kiedy Użytkownik nie wyraża na to zgody, serwis nie będzie miał możliwości  udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.
4.    Podczas wypełniania formularza kontaktowego on-line Użytkownik podaje w formularzu jedynie niezbędne dane do kontaktu, takie jak:
a. imię i nazwisko
b. nr. telefonu
c. adres e-mailowy

§ 3

Polityka Cookies
1.    Pliki cookies – zwane „ciasteczkami”, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2.    Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. 
3.    Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. 
4.    Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce internetowej, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. 
5.    Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. 
6.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a.    Dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, 
b.    Tworzenia statystyk, w celu ustalenia w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych.
7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a.    „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
8. Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7.    Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.