Szkolenie kwalifikacyjne

Manualna terapia twarzy, szyi, dekoltu

„Manualna terapia twarzy, szyi, dekoltu” – szkolenie z Eweliną Malesą dające wiedzę i umiejętności na rozpoczęcie pracy związanej z masażem relaksacyjnym oraz drenażem limfatycznym.

Opis szkolenia poprzedzającego walidację – zakres tematyczny i program szkolenia/kursu

Szkolenie „Manualna terapia twarzy, szyi, dekoltu” prowadzi do nabycia przez Uczestnika kwalifikacji w zakresie świadczenia usług w zakresie masażu potwierdzonych przez jednostkę certyfikującą. Uczestnik podczas szkolenia zdobywa praktyczną i teoretyczną wiedzę pracy na mięśniach twarzy, szyi, dekoltu; poznaje techniki relaksacyjne, mobilizujące tkankę skóry, jak również techniki drenażowe, m.in okolic oczu – niezbędne do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu i drenażu limfatycznego.

Ramowy program usługi

Część teoretyczna:

prawidłowe wyposażenie stanowiska pracy

wiedza medyczna z zakresu twarzy, szyi, dekoltu (kości, mięśnie, unerwienie, tkanka, skóra)

wiedza na temat manualnego oddziaływania masażu na mięśnie, skórę

opis zastosowania masażu

omówienie wskazań i przeciwwskazań do masażu.

Część praktyczna:

nauka poszczególnych sekwencji masażu

zastosowanie poznanych modułów w całość masażu

nauka rozluźnienia dolnych partii: szyja, dekolt

technika wykonywania czepca

nauka techniki rozluźniające twarz

nauka poszczególnych sekwencji pracy na twarzy: oczy, czoło, bruzd nosowo-wargowa,

nauka mobilizacji tkanek twarzy.

Dzień 1

Część teoretyczna:

higiena i bezpieczeństwo w miejscu pracy

BHP pracownika

omówienie zalet manualnej terapii twarzy

omówienie układu limfatycznego

budowa mięśni i ich praca: twarz, szyja, dekolt, czepiec

nauka techniki masażu na danej partii ciała

nauka relaksacji mięśni i pracy na powięzi

praktyczna część poznanych metod

omówienie danych technik masażu na dekolcie, szyi (praca mięśni)

Część praktyczna:

znaczenie pracy na czepcu (omówienie i ćwiczenia praktyczne)

Dzień 2

Relaksacja mięśni twarzy: omówienie i praktyka (przygotowanie tkanek-mięśni do pracy właściwej)

Przedstawienie zabiegu Manualnej Terapii twarzy, szyi, dekoltu:

Omówienie pracy na mięśniach: czoło, okolice oka,

Omówienie i przedstawienie metod liftingujących,

Omówienie i praktyka metod drenażowych twarz i okolice oka.

Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem poznanych metod terapii.

Wymiar godzinowy szkolenia/kursu

20 godzin szkolenia

Nazwa kwalifikacji

Terapeuta manualny w obrębie twarzy- kwalifikacja nie jest ujęta w ZRK.

Szczegółowy opis efektów uczenia się ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Uczestnik po szkoleniu:

Właściwie kwalifikuje klienta do zabiegu

Przygotowuje stanowisko pracy

Samodzielnie wykonuje masaż wyuczoną metodą

Wykonuje rozluźnienie – relaksację mięśni tworzących zmarszczki mimiczne

Wykonuje pracę na czepcu

Stosuje zasady BHP pracy

Postępuje zgodnie z poszczególnymi etapami zabiegów poznanych podczas szkolenia

Trzyma się procedury zabiegowe

Określa wskazania i przeciwwskazania do zabiegów

Stosuje zasady dobierania preparatu i techniki pracy w zależności od potrzeb skóry

Zwraca uwagę na anatomię danych obszarów poddawanych masażowi

Pracuje z zastosowaniem odpowiednich preparatów kosmetycznych do wykonywania masażu

Buduje trwałe relacje z klientami

Zauważa różnice między poszczególnymi technikami stosowanymi w danym masażu: masaż tkanek głębokich, drenaż, lifting

Doradza klientowi w celu poznania jego preferencji i oczekiwań

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji

Efekt nabywania wiedzy jest weryfikowany na podstawie bieżącej obserwacji pracy w całym procesie kształcenia oraz egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

Nazwa jednostki walidującej (tj. przeprowadzającej egzamin).

 „MEDICAL ESTHETIC LINE” KARINA LIBERSKA

Szczegółowy opis procesu walidacji

– metoda walidacji: egzamin praktyczny tj. wykonanie masażu podczas zabiegu na twarz

– czas trwania egzaminu: egzamin trwa 2 godziny

– wymagania dla egzaminatora w zakresie kwalifikacji: kwalifikacje i kompetencje szkoleniowe i trenerskie w obszarze szkoleniowym

Egzaminator posiada doświadczenie w organizacji szkoleń i w danej tematyce: certyfikowany trener PMU, szkoleniowiec (ponad 1500 godz. szkoleniowych), kosmetolog, praktykujący zabiegowiec.
W wieloletniej pracy szkoleniowca i kosmetologa kształci się i przekazuje wiedzę dotyczącą nowoczesnych i naturalnych rozwiązań z wykorzystaniem zabiegów kosmetologii i medycyny estetycznej oraz makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej.

 – wyposażenie sali / stanowiska egzaminacyjnego:

Sala szkoleniowa oraz stanowisko egzaminacyjne posiadają niezbędne urządzenia i sprzęt oraz spełnia wymogi BHP i wytyczne Sanepid.

Nazwa jednostki certyfikującej (tj. wydającej dokument), w tym informacje o podstawie prawnej lub innych uregulowaniach, które stanowią podstawę do przeprowadzenia procesu certyfikowania.

Jednostką certyfikującą jest firma BodyMap Sp. z o.o., która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i okres jego ważności

Dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji jest Certyfikat Kwalifikacyjny zgodny z numerem rejestru BodyMap Sp. z o.o.. Ważny bezterminowo od dnia wystawienia

Pozytywne rekomendacje dla dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji co najmniej 5 pracodawców danej/go branży/sektora lub związku branżowego zrzeszającego pracodawców danej/go branży/sektora – jeżeli niezbędne jest potwierdzenie spełnienia tego warunku.

Szkolenie oraz dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji posiadają rekomendację pięciu pracodawców z danego sektora tj. kosmetologia i kosmetyka oraz fizjoterapia i terapia.